Lena Semenowa, Kijów-Illińce

Wśród setek miast i wiosek, które przeszedł wędrowny polsko-ukraiński autor hymnu ludowego “Hej, sokoły” dwa centra rejonowych Winniczyzny są najściślej związane z jego życiem i twórczością: Illińce i Koziatyn. Miejsce urodzenia i śmierci poety. O nich najwięcej mowy w tym artykule.

Mieszkał w Illińcach od urodzenia do wstępu do Gimnazjum Podolskiego w Winnicy, czyli 13 lat.

W sumie rodzina Padurów mieszkała w Illińcach około 33 lata (od 1790 do 1829)

Do Illiniec ojciec Tomka został zaproszony przez księcia Hieronima Sanguszkę do pomiaru jakości gleby.

O jego pieśniach później powiedzą: to są pieśnie żywcem wyjęte z ludzkiego serca.

Miliony Ukraińców, Polaków, Słowaków i Białorusinów śpiewają jego piosenki i uważają je za swoje ludowe.

2016 roku po długich i nieudanych poszukiwaniach historyk z Koziatynia Mikołaj Kupczyk znalazł na cmentarzu katolickim w miejscowości Machnówka nagrobek z autora słynnej na cały świat piosenki „Hej, sokoły” z grawerowanym na niej napisem „Tomaszowi Padurze, pieśniarzowi Ukrainy rodacy postawili kamień”

Tam była ziemia, popiół, wszystko zarosło trawą. Ale kiedy zaczęliśmy sprątać zobaczyliśmy pierwsze litery: „Tomaszowi Padurze”.

Ludzie szukali przede wszystkim pomnika, ale przecież w tekstach znalazłem , że to była płyta nagrobna.

wejście do cmentarza katolickiego w Machnówce

Pisał o sobie: Z pochodzenia Rusin, z narodowości Polak.

Dla niego Ukraina – matka, Polska- ojczyzna, a Ukraińcy – rodacy.

Jest jedną z tych osobowości, która łączy narody Polski i Ukrainy.

Niestety do dziś dom rodzinny Padury się nie zachował.

Znanych jest tylko 12 piosenek Padury. Pieśnie historyczne napisane są literami łacińskimi ale wyrazy ukraińskie.

Dziś w Polskiej Bibliotece Narodowej w Warszawie przechowywano są dzieła i pisma Padury.

Również zachowała się księgarnia, gdzie po raz pierwszy sprzedano książkę tego autora.

W dniu 30 czerwca 2016 roku w mieście urodzenia Tomasza, Illińcach, została odsłonięta tablica.

Przy współpracy z polsko-ukraińską organizacją pozarządową “Kresowiacy” i winnickim historycznym Towarzystwem. Ja szukałam odpowiedniego miejsca pod tablicę. Zdecydowano powiesić tablicę w samym centrum miasteczka na szkole muzycznej. Symbolicznie.

wpis o odsłonięciu tablicy Padurze w Illińcach w 2016 roku