Jestem Olena Liedovska, mieszkam i pracuję w turystyce Krzywego Rogu od lat.

W chwili obecnej jako przewodnik po Krzywym Rogu i pilot po Ukrainie. Od 2018 roku pracowałam w dziale turystyki przemysłowej Instytutu Rozwoju Miasta Krzywy Róg, później zarządzałam działem rozwoju turystyki. W 2019 roku ukończyłam kurs przewodników turystycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krzywym Rogu i uzyskałam certyfikat. W 2020 roku uzyskałam certyfikat przewodnika od „Narodowej Organizacji Turystycznej Ukrainy”. Jestem członkiem Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia przewodników.

W dziale rozwoju turystyki Instytutu Rozwoju Miasta Krzywy Róg. Foto Leny Semenowej

Mamy twórczy projekt z Walentiną Serioginą pod nazwą „Klub Turystyczny Niepohamowane Przewodniczki” (otwarty w 2023 roku). Prowadzimy wycieczki o różnej tematyce po mieście, opracowujemy trasy z degustacjami różnych przysmaków.

“Niepohamowane przewodniczki”. Foto autora

Kocham moje miasto „długością w szczęśliwe życie” i sprawiam, że zakochują się w nim inni. Marzy nam się milionowy turysta w Krzywym Rogu.

Krzywy  Róg (Кривий Ріг) – miasto w środkowej Ukrainie. Na początku 2022, z liczbą mieszkańców wynoszącą około 680 tysięcy, Krzywy Róg zajmował 7 miejsce wśród najludniejszych miast Ukrainy.

I love Krzywy Róg. Foto autora

Miasto zostało założone w XVII wieku przez kozaków zaporoskich. Szybki rozwój datuje się od 1881 r., w związku z rozpoczęciem eksploatacji rud żelaza Zagłębia Krzyworoskiego. Obecnie – ważny ośrodek przemysłu wydobywczego (eksploatacja złóż rud żelaza), metalurgicznego (hutnictwo żelaza); stanowi centrum tzw. Zagłębia Krzyworoskiego („Krywbas”). Także ośrodek przemysłu spożywczego i maszynowego. Ważny węzeł kolejowy.

Legenda głosi, że na przełomie wieków dzielny Kozak Rig ( Róg) zbudował dla siebie dom w tym samym miejscu, gdzie łączą się rzeki Inguleć  i Saksagan. A ponieważ Kozak stracił oko w bitwach, ludzie nadali mu przydomek Krzywy. Były takie momenty, kiedy Czumakowie wracali z Krymu: „Dlaczego nie pojedziemy do Krzywego Rogu?” Minęły lata – Róg Kozacki zniknął, ale nazwa pozostała.

Pomnik Kozaka Roga. Fofo Wodołazski O.

– Wycieczka do kopalni „Guido” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Zabrze, województwo śląskie) już w 2013 roku pokazała perspektywy rozwoju turystyki przemysłowej w mieście Krzywy Róg” – wspomina Wołodymyr Kazakow, kierownik wydziału Geografii i Gospodarki Uniwersytetu Pedagogicznego. A już w 2016 roku przyjęto Miejski Program Rozwoju Turystyki Przemysłowej.

Wycieczka do kopalni Guido na Śląsku. Foto Paciuk W.

Polska historia miasta Krzywy Róg.

Gdańcówka  to historyczna dzielnica miasta Krzywy Róg. Swoją nazwę wzięła od nazwiska korneta Marcina Gdańcowa. Jest on pierwszym właścicielem ziemskim wsi Gdańcówka w 6000 akrów. Otrzymał ją od księcia Potiomkina w 1791 r. i później sprzedał swój majątek w 1800 roku Katerynie Davydovej o czym świadczy artykuł w gazecie „Informacja petersburska” z 1805 roku.

Niektórzy lokalni historycy uważają, że nazwa pochodzi od polskiego miasta Gdańsk, gdyż znajdowała się tu polska kolonia, jednak tak naprawdę nazwa Gdańcówka  pojawia się w dokumentach znacznie wcześniej, niż osiedlili się tu polscy inżynierowie.

Rozwój Gdańcówki  związany jest z rozwojem przemysłu metalurgicznego w regionie.

Pierwszy przemysłowy rozwój rudy żelaza rozpoczął się w Krzywym Rogu w 1881 r. przez założoną w tym samym roku w Paryżu (według innych danych w 1880 r.) Kopalnię Rud Żelaza Krzywy Róg, dysponującą kapitałem pieniężnym w wysokości 5 000 000 franków, z inicjatywy Oleksandra Pola. Na prawym brzegu rzeki Ingulec znajdowała się kopalnia odkrywkowa. Rudę żelaza wydobywano metodą otwartą wysyłano do przetopienia do donieckiej fabryki Anglika Johna Hughesa (400 wiorst), a później do Oleksandrowskiej fabryki spółki akcyjnej w Briańsku.

Na początku lat 90-tych z inicjatywy Spółki Akcyjnej Krzyworoskiej Rudy Żelaza i pod bezpośrednim nadzorem inż. M. F. Szymanowskiego rozpoczęto tu budowę Gdańcowskiej Odlewni Żeliwa.

W 1890 roku wybudowano pierwszy wielki piec. Do 1891 r. wybudowano już trzy piece, a ostateczną budowę zakończono w 1892 r. W maju 1901 roku otwarto tor dojazdowy do zakładu.

Osiedlili się Polacy, Bułgarzy i Francuzi. Działała odlewnia B. Wasylewskiego, olejarnia P. Ungera, cementownia Goldira. Wśród oldtimerów są Grabski, Adamski, Kovali, Polak, Błażewski.

Dyrektor JSC Kryworoskich rud żelaza Szymanowski Martyn Feliksowicz (1851-1910). Polak pochodzenia ukraińskiego. Jest absolwentem Instytutu Górnictwa w Petersburgu. W 1887 r. zastąpił S. Kontkiewicza na stanowisku dyrektora wykonawczego JSC Kryworoskich Rud Żelaza, gdzie pozostał do 1904 r. W latach 1890-1892 nadzorował budowę Gdańcowskiej  Odlewni Żeliwa.

Według wspomnień z książki Romana Rogowskiego, syna ostatniego dyrektora  Gdańcowskiej   Odlewni Żeliwa:

Zrzut książki. Foto autora.

Foto autora
Foto autora
Foto autora

Pod koniec XIX w. bogate w rudy żelaza podłoże Krzywego Rogu przypadło kapitalistom francuskim (w wyniku porozumienia z Oleksandrem Polem). Eksploatując podglebie Gdańcówki, Francuzi zdali sobie sprawę, że podczas wydobywania minerałów coraz częściej spotykają się rudy o niskiej zawartości żelaza – nieco ponad 40%. Transport „ubogiej” rudy na duże odległości był ekonomicznie nieopłacalny. Potem postanowiono wykorzystać go na terenie kopalni. Podjęto wówczas decyzję o budowie Gdańcowskiej Odlewni Żeliwa.

Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)
Gdańcowska Odlewnia Żeliwa. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)
Stara Gdańcówka. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)
Widok na Gdańcówkę. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)
Gdańcowska Odlewnia Żeliwa. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)
Gdańcowska Odlewnia Żeliwa. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Taki pomysł wyszedł od Oleksandra Pola. Ale wdrożył go jego przyjaciel Marcin Szymanowski. To on został dyrektorem naczelnym gdańcowskiego zakładu, którego budowę rozpoczęto na krótko przed śmiercią Pola w 1890 roku. W 1892 roku zakład zaczął działać.

Budynek dyrektora Odlewni M. Szymanowskiego. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Obecny wygląd budynku biura. 2023 rok. Foto autora

Główną produkcję zapewniał  wielki piec, który miał zaopatrywać przedsiębiorstwa metalurgiczne północy, centrum i częściowo południa Imperium Rosyjskiego w czyste żeliwo nadające się do sprzedaży.

Rodzinne zdjęcie. Od lewej do prawej: August Taube, Anna Szymanowska (Nula), Marcin Szymanowski, Karol Szymanowski ( kompozytor), Anecia Taube, Hieronim Byszewski.
Siedzą : Józefa Szymanowska i trzy dziewczyny. Fotografia podpisana : Karol Szymanowski dla swojej mamy, 1902

Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Marcin Szymanowski. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Większość pracowników zakładów gdańcówki stanowili chłopi. Na potrzeby pracowników i robotników pod przewodnictwem Szymanowskiego w pobliżu fabryki zbudowano 40 budynków mieszkalnych z ośmioma mieszkaniami w każdym oraz 15-łóżkowy szpital. We wsi robotniczej otwarto szkołę, aptekę, sklepy, herbaciarnię i łaźnię. Znajdował się tu także hotel fabryczny, którego obszerna hala służyła jako miejsce odpoczynku dla pracowników. Wiadomo również, że do hotelu przyjeżdżał kompozytor Karol Szymanowski, bratanek Marcina, i wykonał miniatury na fortepian.

Niedaleko zakładu założono park. W jego centrum znajdowała się marmurowa rzeźba Matki Boskiej. Pewne przejawy kultury miejskiej pojawiły się we wsi Gdancówka znacznie wcześniej niż w mieście Krzywy Róg. Wiadomo na przykład, że pierwsza fontanna Krzywego Rogu pojawiła się właśnie w Gdańcówce – zdobiła podwórze majątku dyrektora Szymanowskiego. W Gdańcówce  powstał pierwszy pomnik w Krzywym Rogu – pomnik Oleksandra Pola (niestety nie zachował się).

Pierwszy pomnik Oleksandra Pola. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

W szlacheckiej i dość znanej rodzinie Szymanowskich Marcinowi, jako odnoszącemu sukcesy przemysłowcowi, powierzono rolę patrona: za jego pieniądze zbudowano park, fontannę i rzeźbę. Krótko przed śmiercią przekazał on staremu szpitalowi 200 rubli i obiecał przekazać kamień na budowę nowego. Istnieją dowody, że w 1898 r. Marcin Szymanowski przekazał pieniądze na rzecz małego kościoła św. Brygidy w Gdańcówce.

Kościół św.Brygidy 1898 rok. Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Historia powstania kościoła rzymskokatolickiego w Krzywym Rogu związana jest z rozwojem przemysłu górniczego i hutniczego, gdyż pierwszymi wyznawcami katolików była kadra inżynieryjno-techniczna z Polski, Belgii i Niemiec, która przybyła, aby rozwijać w mieście przemysł. Pod koniec XIX w. zakupiono od miejscowego właściciela ziemskiego Charczenki duży dom, który później przebudowano na kościół św. Brygidy (ul. Znamenska 6).

Foto z grupy fb Kryworizka starowyna (Криворізька старовина)

Po dojściu bolszewików do władzy w 1917 r. większość „burżuazyjnej” zabudowy Krzywego Rogu została zniszczona. Z początkowego rozwoju wsi do dziś zachowało się jedynie kilka starych domów przy ulicy Starowokzalnej, wybudowanych dla pracowników fabryki pod koniec ubiegłego wieku. Zaprojektowano je dla 8 rodzin. Dyrekcja fabryki zajmowała osobne domy przy ul. Aleksiejki. Pierwszy biurowiec zakładu przy nowoczesnej ulicy Marcina Szymanowskiego zachował się dobrze.

Zdjęcia Gdańcówki z 1950-60 lat. Foto z fb grupy “Kryworizka starowyna” (Криворізька старовина)
Foto z fb grupy “Kryworizka starowyna” (Криворізька старовина)
Foto z fb grupy “Kryworizka starowyna” (Криворізька старовина)

Ulica Szymanowskiego w 2023 roku. Foto autora

Od historii po czasy współczesne

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

73 lata później, 29 maja 1993 r., odbyła się pierwsza Msza Święta z okazji Zesłania Ducha Świętego, którą odprawił ks. Marcin Jankiewicz. Obecnych było 16 wiernych. Ksiądz Marcin przyjeżdżał co miesiąc do Krzywego Rogu z Kamianske. Oficjalna rejestracja parafii nastąpiła 2 lutego 1995 roku.

Zakupiono dom przy ulicy Wernadskiego 65. Kaplicę poświęcił ks. Jan Sobilo z Zaporoża 28 października 1995 r. Od 27 stycznia 1996 r. do 17 maja 1997 r. proboszczem był o. Sławomir Tomaszewski. Od maja 1997 r. do lutego 1998 r. do parafii powrócił Marcin Jankiewicz. Od 28 lutego 1998 roku parafią opiekowali się Misjonarze Oblata Maryi Niepokalanej, później – Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Od 2013 roku siostry franciszkanki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

W 1998 roku wspólnota powiększyła się do 50 parafian. Od sierpnia 1999 roku w parafii pracują Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Budowę świątyni rozpoczęto w 2000 roku. Projekt został opracowany przez Związek Architektów „Palladium” z Poznania, pod kierownictwem architekta Alfonsa Kupki. Obecnie polska wspólnota kościoła ściśle współpracuje z lokalnymi przewodnikami i organizatorami imprez. Oprócz nabożeństw w kościele odbywają się koncerty muzyki organowej.

Koncert muzyki organowej w kościele. Foto Pogorelowa N.

 

Foto Pogorelowa N.
Wycieczka do kościoła. Foto autora
Siostra Anna-przewodnik kościelny w Krzywym Rogu. Foto Mochna S.

 W tym czasie (oczywiście poza ostatnimi latami podczas Covid-19 i pełnoskalowej wojny w Ukrainie) miasto Krzywy Róg odwiedziło wielu turystów zagranicznych, byli to goście z Polski, Niemiec, Japonii, Korei Południowej, Chin, Litwy, Brazylii, Egiptu, Izraela, Czech, Wielkiej  Brytanii, Włoch, Turcji, Indii, Hiszpanii, Słowacji, Szwecji, Estonii, Gruzji.

Polscy studenci na wycieczce w Krzywym Rogu. FotoKazakow W.
Turysta z Indii. Foto Kazakow W.

 Więcej o lokalizacjach pod linkiem: Weekend w industrialnym stylu Krzywy Róg

Уік енд в стилі INDUSTRIAL Кривий Ріг

Najczęściej odwiedzane lokalizacje w Krzywym Rogu:

 „Południowy Zakład Górniczo-Przetwórczy”

Kamieniołom PGZK w Krzywym Rogu jest jednym z największych na świecie, jest niemal głównym miejscem wydobycia surowców rudy żelaza na Ukrainie i główną atrakcją turystyki przemysłowej miasta. Kamieniołom ten należy do Południowego Zakładu Górniczo-Przetwórczego, który powstał w 1955 roku.

Jeśli spojrzysz na kamieniołom z góry, wygląda on jak serce, dlatego nazywane jest „żelaznym sercem Krywbasu”.

Kamieniołom PGZK. Foto Kazakow W.

Tramwaj-metro ( metrotram) Krzywy Róg

Nie w każdym mieście komunikacja miejska jest warta szczególnej uwagi turystów. Krzywy Róg jest wyjątkiem od tej reguły. Kursuje tu unikalny rodzaj metra – hybryda metra i tramwaju.

Metrotram zwykle szokuje turystów, którzy nie są świadomi jego specyfiki: wydaje się, że schodzisz na zwykłą stację metra, ale zamiast pociągu podjeżdża tramwaj. Co więcej, perony są znacznie większe niż wagon tramwajowy. Jest tylko kilka miast na świecie, w których można to zobaczyć: Bruksela, Haga, San Francisco, Antwerpia, Kraków.

Podziemna stacja metrotramu. Foto Leny Semenowej

Dlaczego nie zbudowali prawdziwego metra w Krzywym Rogu? Istnieje kilka wersji na ten temat. Pierwsza wersja jest następująca: w latach 70. XX w., kiedy powstawał projekt systemowy, miasto liczyło 700 tys. mieszkańców. Metro uznawano za atrybut miasta milionowego. Według innej wersji budowa metra w mieście prowincjonalnym była niedopuszczalna, skoro nawet ośrodek regionalny nie miał metra.

Którakolwiek wersja jest prawdziwa, faktem jest, że 26 grudnia 1986 roku otwarto pierwsze przystanki tramwajowe metra. Dziś szybki tramwaj kursuje na czterech trasach. Część stacji zlokalizowana jest pod ziemią, są kombinowane i naziemne. Z jednego terminala na drugi można dostać się w 40 minut.

Zgodnie z programem „DUŻE BUDOWNICTWO 2022-2023” prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego trzeba było przedłużyć linię tramwajową do północnej części miasta i zmienić tabor, ale wojna pokrzyżowała plany.

Kryworoski metrotram. Foto Akulenko O.
Żeton metrotramowski. Foto Leny Semenowej
Chyba najtańsza w Europie cena na komunikację miejską. 2,5 hrn= 35 groszy (wg kursu 2021 roku). W 2023 wprowadzony darmowy przejazd w komunikacji miejskiej dla wszystkich. Foto Leny Semenowej

Budynek obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego

Wiele osób wie, że szósty prezydent Ukrainy, on że Człowiek Roku tygodnika “Time” w 2022 roku, mieszkał z rodzicami w domu, który znają wszyscy w Krzywym Rogu. To tak zwane „mrowisko” to czwarty co do długości budynek na Ukrainie, rozciągający się na 680 metrów i mieszczący 857 mieszkań. Znajduje się w centrum miasta – niedaleko 95. Kwartału, dzielnicy miasta, która dała nazwę imperium medialnemu, przedsiębiorstwu producenckiemu Zełeńskiego, kiedy on jeszcze był aktorem i producentem filmowym.

Budynek-mrowisko gdzie dorastał W.Zełeński. Foto Leny Semenowej

Zalane kamieniołomy

Miejsca, gdzie błękitna woda muska granitowe zbocza kamieniołomu, gdzie elementy wody i kamienia tworzą doskonałą kompozycję przemysłowego dziedzictwa Krzywego Rogu, nazywane są zatopionymi misami kamieniołomów.

Niesamowite widoki na zalane błękitną wodą kamienołomy. Foto Leny Semenowej

Największy zegar kwiatowy

Największy w Europie zegar kwiatowy. Średnica jego tarczy wynosi 22 metry, długość wskazówki godzinowej wynosi 8 metrów, a minutowej 12,5 metra.

Pod zegarem znajduje się nowoczesna galeria wideo 3D Muzeum Historii Miasta i Historii Lokalnej, gdzie w formacie 2D i 3D wyświetlane są filmy o Krzywym Rogu, jego historii i współczesnym rozwoju. A w budynku całodobowo znajduje się ekspozycja wybitnych obiektów dzielnic miasta.

Zegar kwiatowy. Fofo Wodolazski O.

Muzea sprzętu górniczego na północy i południu miasta

W przeciwległych częściach miasta znajdują się dwa muzea sprzętu górniczego przedsiębiorstw przemysłowych, które prezentują eksponaty wykorzystywane wcześniej przez górników w produkcji. Dla fanów industrialu to prawdziwy raj. Wśród eksponatów znajdują się wywrotka do kamieniołomu BilAZ, wagon towarowy (wywrotka) o ładowności 105 ton, elektryczna lokomotywa górnicza z wózkiem, spychacz itp.

Muzeum sprzętu górniczego. Foto Nedilko R.
Muzeum sprzętu górniczego. Foto ze strony igotoworld.com

Północny Czerwony wąwóz

Przyroda i przemysłowe piękno miasta skupiają się w rezerwacie krajobrazowym (Bałka Piwniczna Czerwona) Północny  Czerwony wąwóz o znaczeniu krajowym. Istnieje wersja, w której miejsce to  powstało w miejscu krateru po upadku meteorytu. Na zboczach wąwozu znajdują się półki  skalne, wzdłuż dna wąwozu płynie strumień, na zboczach występuje wyjątkowa roślinność i można spotkać różnorodne  zwierzęta. Oprócz cudów natury znajdują się tu małe stare kamieniołomy i urwiska, nasyp kolejowy i przyczółki mostu zbudowanego pod koniec XIX wieku. Podpory mostu kolejowego wznoszą się nad ziemią niczym majestatyczne piramidy, a na kamieniach, z których są wykonane, do dziś zachowały się osobiste ślady murarzy. 30-metrowe kamienne filary mostu od dawna są preferowane przez wspinaczy ekstremalnych do wspinaczki skałkowej i skakania po linie.

Przez Czerwony Most przebiega wiele szlaków turystycznych, w tym szlaki piesze i rowerowe. Widoki na rezerwat otwierający się z tego miejsca są po prostu niesamowite.

Północny Czerwony wąwóz. Foto Demydczuk S.

„Góry Krzyworoskie”

„Gór Krzyworskich” nie ma na żadnej mapie świata – są to hałdy skał płonnych powstałe w wyniku akumulacji mas górskich z kamieniołomów, kopalń, zakładów wydobywczych i przetwórczych. „Góry Krzyworoskie” rozpoczęły swoje istnienie od 1881 roku do czasów obecnych. Urokiem wysypisk jest przywrócona przyroda, nadająca się do aktywnego i komfortowego wypoczynku, ciesząc się przyrodą i stworzonymi przez człowieka krajobrazami o każdej porze roku. Szczególnie fascynujący jest nocny widok z wysokości usypisk na przemysłowe miasto. Najbardziej spektakularne usypiska to Burszczycki, Pietrowski, Perszotrawnewyj.

Burszczycka hałda lub “Kryworoskie gory”. Foto Wodołazski O.

Ogród Botaniczny Krzywy Róg Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, jeden z 10 najlepszych ogrodów botanicznych Ukrainy

W ogrodzie znajduje się kolekcja różnorodnych roślin z całego świata, wiele z nich znajduje się w Czerwonej Księdze Ukrainy i świata. Na terytorium znajduje się arboretum, szklarnie, ogród ciągłego kwitnienia, ogród różany, ogród bzu i jaśminu ogrodowego, a także utworzono narodową kolekcję rodzajów traw Ukrainy. Ścieżkami ogrodu botanicznego można odbyć prawdziwą wędrówkę lub po prostu położyć się i odpocząć na trawie. To miejsce zachwyca o każdej porze roku.

Ogród Botaniczny. Foto Wodołazski O.

Jak dojechać do Krzywego Rogu:

Pociąg 68 Warszawa — Kijów

odjeżdża ze stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 17.45 i przyjeżdża na stację Kijów o godz. 13.02 czasu lokalnego, czas trwania  – 0 dnia 19 godz. 17 min. Po drodze pociąg zatrzymuje się na 14 przystankach. Przybliżony czas przejazdu wynosi 17 h 51 min, a łączny czas postojów na trasie to 1 h 26 min.

Przesiąść się do:

Pociąg 076K Kijów-Pasażerski — Krzywy Róg-Główny

odjeżdża ze stacji początkowej Kijów-Pasażerski o godzinie 21:35:00 i przyjeżdża do stacji końcowej Krzywy Róg-Główny o godzinie 06:15:00. Pełna podróż pociągiem trwa 8:40 i pokonuje w tym czasie 490 kilometrów. Trasa przebiega przez następującą liczbę stacji – 11

Pociąg 032 Przemyśl-Zaporoże (do miasta Dniepr)

odjeżdża ze stacji Przemyśl Główny o 18:10, przyjeżdża na stację Dnipro-Holovny o 13:26. Czas podróży 0d 19 h 16 min.

W mieście Dniepr należy przesiąść się (na dworcu autobusowym) na autobus Dnipro-Kryvyi Róg.Czas podróży to 2 godziny.

Jest opcja wypożyczenia auto: https://narscars.com.ua/ua/arenda-avto-krivoj-rog

Według Google Maps czas podróży z Warszawy do Krzywego Rogu własnym pojazdem wynosi 15 godzin

Źródła informacji:

 https://klubpodroznikow.com/relacje/europa/219-podziemia/2735-najnizej-polozona-trasa-turystyczna-na-swiecie

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/krzywy-rog-miastem-partnerskim-lublina,2029,1198,1.html

https://ua.igotoworld.com/projects/tic/kryvbas/

https://www.sindbad.pl/pl/cities/k/krzywy-rog

Autor artykułu: Olena Liedovska

Pomoc w tłumaczeniu: Mirosława Hanasko

Redakcja: Lena Semenowa